Gebruiksovereenkomst Elektronische Communicatie


Tussen AML bvba, laboratorium voor klinische biologie, gevestigd te Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen, met Ondernemingsnummer 0426.279.168, hierna het "Labo" genoemd, en de Geneesheer/Specialist/Laboratorium/Dierenarts,... hierna de "Gebruiker" genoemd, wordt overeengekomen:
 1. Het Labo stelt de Gebruiker kosteloos specifieke elektronische informatie ter beschikking, m.n. via de website http://www.aml-lab.be, via ConsultIT© en Lab Online©. Met ConsultIT© en Lab Online© wordt online toegang verleend tot de laboratoriumresultaten & laboratoriumaanvragen van de patiŽnten die de Gebruiker aan het Labo heeft toevertrouwd of wilt toevertrouwen.
  Het Labo heeft hiertoe de nodige gebruikerslicenties verworven op de onderliggende software die eigendom is van Cortex NV, ASNA Ltd en Moonchase BVBA.
 2. De Gebruiker zal deze informatie uitsluitend aanwenden in het kader van de medische opvolging en behandeling van zijn/haar patiŽnten. Alle wettelijke en deontologische regels inzake geheimhouding en recht op privacy zijn van toepassing.
 3. De activiteiten van de Gebruiker worden door het Labo geregistreerd. Het Labo verbindt zich er toe om geen informatie door te geven aan derden zonder toelating van de Gebruiker.
 4. Het Labo verbindt zich tot een zo optimaal mogelijke werking van de diensten, maar kan niet garanderen dat de toegang tot de website, ConsultIT© en Lab Online© steeds efficiŽnt en foutloos zal plaatsvinden. De Gebruiker doet volledig afstand van elk verhaal tegen het Labo in dit verband.
 5. De Gebruiker krijgt toegang tot de website, ConsultIT© en Lab Online© via unieke gebruikersnaam en wachtwoord combinaties. De Gebruiker verbindt er zich toe deze toegangsgegevens niet aan derden mee te delen, zelfs niet mondeling.
 6. Voor Lab Online zal voor elke gebruiker steeds een persoonlijke account aangemaakt worden. Voor ConsultIT kan er, wanneer een Gebruiker deel uitmaakt of representatief is voor eenGroep(groepspraktijk, laboratorium, arbeidsgeneeskundige dienst, ziekenhuis ,…) gewerkt worden met ťťn gemeenschappelijke account.
  Standaard zullen alle huidige en toekomstige Gebruikers van eenzelfde Groep die in het bezit zijn van een erkenningsnummer (voor geneesheren), of een ordernummer (voor dierenartsen) toegang hebben tot elkaars resultaten en gemachtigd zijn om (bij)aanvragen aan te vragen in zijn/haar naam en in naam van andere Gebruikers van de groep.
  Gebruikers die eveneens deel uitmaken van de Groep maar niet in het bezit zijn van een erkenningsnummer of ordernummer zullen enkel gemachtigd zijn patiŽntresultaten te raadplegen.
 7. De resultaten van de patiŽnten die door ConsultIT© en Lab Online© beschikbaar gesteld worden, bevatten ook resultaten die nog niet gevalideerd zijn door de klinisch biologen of eindverantwoordelijken van de afdeling.
  Deze resultaten dragen een bepaalde status (bijv. “onder voorbehoud” of “niet gevalideerd”). De Gebruiker is er zich van bewust dat zulke resultaten met de grootste omzichtigheid moeten behandeld worden, aangezien zij niet definitief zijn. De Gebruiker verbindt er zich dan ook toe zulke gegevens niet af te drukken of aan een derde te geven en is zelf verantwoordelijk voor de interpretatie ervan. Het Labo kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor therapeutische acties die ondernomen worden op basis van niet biologisch gevalideerde resultaten.
 8. In geval van gedeelde groepspraktijk zal een verantwoordelijke Gebruiker aangesteld worden die elke verandering van interne organisatie aan het Labo zal melden.
 9. Het Labo verbindt zich er toe om resultaten in elektronische versie aan te bieden aan de Gebruiker via eHealthBox of Medimail. De bestandsformaten worden aangemaakt volgens de specificaties van het EMD (Medidoc, HealthOne, Medar,...). Het Labo staat in voor de goede aflevering van het resultaat tot aan PC/server van de Gebruiker. Voor fouten tijdens manipulaties tijdens de inlezing (oa. patiŽnt- en testselectie) kan het Labo niet verantwoordelijk gesteld worden.
 10. De Gebruiker erkent eveneens nota te hebben genomen en akkoord te gaan met de privacy reglementen en verkoopsvoorwaarden zoals weergegeven op onze websites.
 11. De overeenkomst kan te allen tijde door elke partij worden beŽindigd door middel van een schriftelijke kennisgeving.

Versie 3.0 (10/02/2015)